Høyre svarer: – I vårt Horten er det muligheter for alle

NIKLAS CEDERBY: Høyres ferske gruppeleder i kommunestyret presenterer partiets visjoner for Horten i sitt leserinnlegg.

NIKLAS CEDERBY: Høyres ferske gruppeleder i kommunestyret presenterer partiets visjoner for Horten i sitt leserinnlegg. Foto:

Av

Johnny Roger Andersen utfordrer meg i Gjengangeren med hva mer Høyre-politikk vil bety for Horten.

DEL

MeningerFor meg betyr det å videreutvikle det beste i Horten og bringe det videre til neste generasjoner. Vi må akseptere at det både vil og skal ta tid å bygge Horten for fremtiden. Det betyr ikke at vi skal sitte med håndbrekket på, og bevare ting som det alltid har vært. For meg betyr det en utvikling basert på historiske fortrinn, men tilpasset fremtiden. Verdiene som gjør oss stolte å bo i Horten kommune.

Jeg tror på Horten fordi jeg tror på alle oss som bor her: på enkeltmenneskene, familiene, Horten, Borre, Åsgårdstrand, Skoppum og Nykirke. Jeg tror på næringsliv, kunnskap og frivilligheten. Med mer Høyre-politikk blir fellesskapet i Horten sterkere når det får preges av ansvar, frihet og muligheter for alle.

I vårt Horten bruker vi mer tid på barna våre. Familien gir oss nærhet, ansvar, identitet og tilhørighet. Med mer Høyre-politikk i Horten betyr det å støtte opp under familiene, ikke å styre dem. For meg betyr det å tilrettelegge og å gi mulighet både for barn, unge og voksne til å delta i idretten og kulturlivet. Da skaper vi lokalt engasjement og fellesskap.

Gjennom gode fasiliteter for frivilligheten bidrar vi til inkludering og integrering. Uansett om du er aktiv i kulturskolen, Ørn, NIF, roklubben, ÅIF, SIL eller noen andre av alle våre flotte lag og foreninger, så er dette viktige arenaer både for barn, unge og voksne til å være en del av samfunnet. For meg er det avgjørende at økonomi eller sosial bakgrunn ikke skal stoppe deg for deltakelse og frivillig innsats. I vårt Horten skal det være muligheter for alle.

I vårt Horten er vi fremtidsoptimister. For meg betyr det en miljøpolitikk som gir mulighet for grønn vekst. Med mer Høyre-politikk lykkes vi å forene verdiskaping med bærekraftig produksjon av varer og tjenester. I Horten blir det mer lønnsomt å skape verdier på en miljøvennlig måte. Vi forbedrer våre liv samtidig som vi er på lag med miljøet. Grønn vekst får vi når vi utnytter ressursene våre bedre. Dette gir oss store gevinster for økonomien, miljøet og hortensamfunnet. Med på laget har vi et aktivt og sterkt lokalt næringsliv som er drivere i teknologiutviklingen. De er viktige samarbeidspartnere for å løse miljøutfordringene. I vårt Horten er vi ledende i Norge på grønn vekst.

I vårt Horten skaper vi varige verdier for mennesker og lokalsamfunnene våre. For meg betyr det å gi vårt lokale næringsliv rom og mulighet for å vokse. Vår velstand er basert på og avhengige av verdiskapingen som skapes av private bedrifter. Vi har levd godt av verdiene skapt i olje- og gassvirksomheten, og denne næringen vil være viktig også fremover. Samtidig må vi også forberede oss for en annen fremtid. Kommunen skal tilrettelegge for at næringslivet vårt kan fortsette å skape lønnsomme arbeidsplasser, også etter omstillingene vi må igjennom. Mer Høyre-politikk i Horten betyr å investere i fremtiden. Vi skal satse mer på kunnskap og innovasjon. Lokalt næringsliv og Universitetet i Sør-Øst Norge skal være viktige samarbeidspartnere når vi bygger fremtidens Horten.

Vi skal bidra til at små og mellomstore bedrifter har et effektivt og godt samarbeid med kommunen. Det skal bli enklere søknadsprosesser og mindre byråkrati. Uteserveringen på brygga, kafeen på hjørnet, frisørsalongen og bilforretningen skal gjøre det de er best til. Kommunen skal legge til rette og samarbeide om de beste forutsetningene for et blomstrende næringsliv Og vi innbyggere skal være flinke til å bruke det fantastiske tilbudet i hele vår kommune.

Mer Høyre-politikk i Horten betyr å satse på hele Horten. Det betyr blant annet en fremtidsrettet og moderne utvikling. Det betyr å støtte opp under familiene våre, gi barn, unge og voksne mulighet til å delta i idrett og kulturliv. Det betyr å gi vårt lokale næringsliv rom for å vokse. Det betyr å sikre grønn vekst og det betyr å satse på kunnskap og innovasjon for fremtiden. I vårt Horten er det muligheter for alle.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags