Gå til sidens hovedinnhold

– Høyre ønsker sterke lokalsamfunn

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Skal man dømme av Heidi Grenis påstander i Gjengangeren 13.7.21 får man inntrykk av at sammenslåing av kommuner er en vedvarende skjult agenda for oss i Høyre. I tillegg er vi, ifølge hennes fremstilling, vage om hva vi ønsker å oppnå.

Les innlegget fra Heidi Greni her

Dette gir et vrangbilde av hvordan det hele forholder seg. Greni forveksler hva som er mål og midler når det kommer til vårt syn på kommunesammenslåing.

For det første er det ikke sammenslåing som er et mål i seg selv, men et av flere midler for å sikre innbyggerne likest og best tjenester.

Forventninger og krav til hva kommunen skal kunne tilby har økt, noe som gjør det vanskelig for svært små kommuner å yte det samme til sine innbyggere som større kommuner. Mange kommuner er i dag i stand til å drifte oppgavene svært godt, men ikke alle.

Det andre har å gjøre med selve prosessen. Vi mener eventuelle sammenslåinger skal være lokalt forankret og at prosessene skal ha utgangspunkt i frivillighet. Det er ikke underlig at vi ikke kommer med fiks ferdige svar på hvordan kartet skal se ut. Høyre sentralt, enten ved oss Stortingspolitikere eller kommunalministeren, er ikke vage fordi vi ønsker å forlede, men fordi vi ikke ønsker å gi det endelige svaret i slike spørsmål før lokalsamfunnene har fått si sitt.

I vårt program for neste periode slår vi fast at vi ønsker å videreføre kommunereformen. Vi vil gi innbyggerne mer kontroll over egne tjenester ved å øke det kommunale selvstyre. Samtidig ønsker vi å ta sikte på større kommuner med større fagmiljøer som er bedre i stand til å løse oppgavene de har i dag.

Dersom vi oppnår dette, vil vi kunne overføre flere oppgave fra staten og fra fylkeskommunene/ regionene til kommunene. Dette vil danne et godt utgangspunkt for levedyktige kommuner og sterkt lokalt selvstyre i fremtiden. I tillegg, det viktigste, vil det føre til gode tjenester til innbyggerne»

Kommentarer til denne saken