Klart for mastergrad for lærere på høyskolen

MASTER: HSN satser på mastergradsstudier for lærere.

MASTER: HSN satser på mastergradsstudier for lærere. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Fra høsten 2017 tilbyr Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) to nye, femårige masterprogram innen grunnskolelærerutdanning. Disse vil erstatte dagens fireårige utdanningsløp.

DEL

(Vestviken 24) De nye masterne er grunnskolelærerutdanning for 1. til 7. trinn og grunnskolelærerutdanning for 5. til 10. trinn, begge deler blant annet på Bakkenteigen i Horten.

– Vi har laget en profesjonsutdanning som både er praksisorientert og som har den faglige tyngde som utdanninger på masternivå skal ha.

Jeg har store forventninger til høstens opptak, og håper vi får mange studenter som søker seg til denne flunkende nye utdanningen, sier dekan Arild Hovland ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved HSN.

Fordypning innen ti fag

HSN vil tilby de nye utdanningene med en bred fagportefølje og muligheter for fordypning på masternivå innenfor ti fagområder:

Norsk, engelsk, matematikk, kroppsøving, kunst og håndverk, naturfag, samfunnsfag, KRLE, pedagogikk og begynneropplæring.

I tillegg blir det lagt til rette for valgfag innenfor musikk, mat og helse, fremmedspråk og utdanningsvalg.

I gang fra høsten

Studieprogrammene skal settes i gang fra høsten 2017.  Sammen med allerede eksisterende utdanninger, gjør de HSN til en av de største lærerutdanningsinstitusjonene i Norge.

– Det gir muligheter og det forplikter, sier rektor ved HSN Petter Aasen.

Faglig utviklingsarbeid

Prosjektleder ved Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, Kristin Barstad, leder arbeidet med etableringen av femårig grunnskolelærerutdanning ved HSN.

– Gjennom arbeidet med utvikling av studiemodell, studie- og emneplaner har vi hatt gode diskusjoner om hvordan vi på best måte kan skape et nytt studieprogram som ivaretar de krav og forventninger som er stilt til nye lærerutdanninger for grunnskolen, sier Barstad.

Regjeringen

Regjeringen besluttet gjennom strategien «Lærerløftet – på lag for kunnskapsskolen» (2014) å innføre 5-årige grunnskolelærerutdanninger som integrerte masterutdanninger.
 
Nye rammeplaner for grunnskolelærerutdanningene ble vedtatt i forskrifter sommeren 2016, og det er utarbeidet nye nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningene.
 
Et prosjekt for etablering av nye femårige grunnskolelærerutdanninger ved HSN ble igangsatt våren 2016. Prosjektgruppa har blant annet utredet hvilke fag som bør inngå i de nye lærerutdanningene.

Artikkeltags