(Vestviken 24)

KrF og Venstre forhandlet til sammen inn 500 nye studieplasser og 50 nye stipendiatstillinger til universitetene og høyskolene i statsbudsjettet for 2017.

Flere IKT-plasser?

HSN står fritt til å disponere studieplassene og stipendiatstillingene slik de selv ønsker, men utdanningskomiteen peker spesielt på behovet for flere IKT-studieplasser i Norge.

– Dette vil gi HSN nok et løft. Høyskolen er på god vei til å bli Norges neste universitet, og jeg syns det er flott at vi nå kan gi litt drahjelp på oppløpssiden, sier Tyvand til vestviken24.no.

– Jeg er imponert over det styret og ledelsen har fått til de siste årene. HSN har blitt en stor og viktig utdanningsinstitusjon i nasjonal målestokk. De har satset på å utvikle gode fagmiljøer, og har lyktes med det, også innenfor IKT.

Det er viktig at HSN lykkes med å bli et universitet, sier Anders Tyvand.

 

Viktig å bli universitet

– Og det handler ikke bare om navnet. Det er lettere å få innpass i internasjonalt forskningssamarbeid når man er akkreditert som universitet, og HSN ville vært et universitet i et hvilket som helst annet land i Europa. Det er ingen grunn til at vi skal underselge utdanningsinstitusjonene våre internasjonalt.

Samtidig er han glad for at ledelsen er tydelig på at høyskolen også i fremtiden vil ta vare på sitt særpreg.  De vil fortsette å satse på profesjonsutdanning, og ivareta sin rolle som et regionalt kraftsenter innen forskning og utdanning.

– KrF og Venstre ønsket å satse mer offensivt på forskning og utdanning, og det er jeg glad for at vi fikk gjennomslag for. Flere studieplasser og økt forskningsinnsats er en riktig prioritering nå når samfunnet vårt er inne i en krevende omstilling, og arbeidsledigheten er høyere enn vi liker, sier stortingsrepresentant Anders Tyvand.