Foreløpig er det kun «prat», ingen avtale om nytt hotell på KJV: – Vi venter på en formell henvendelse

I det siste møtet i kommunestyret avkreftet kommunedirektør Ragnar Sundklakk at det foreligger en avtale om nytt hotell på KJV.