Hotell i åtte etasjer i havna? – Jeg syns vi skal bevare småby- og trehuspreget i Horten

Alf Henriksen (Rødt) sier ja til nytt hotell, men er kritisk til planene om åtte etasjer.