Nå må vi faktisk ta innover oss hva som skjer rundt oss. Jeg har sagt lenge at Horten ikke har en nok attraktiv politikk for å trekke til oss nye innbyggere. I august i fjor var jeg bekymret for at Horten var eneste Vestfold-kommunen som hadde negativ befolkningsvekst. Jeg etterspurte handling fra ordfører Are Karlsen og det politiske flertallet. Ingenting har skjedd.

Les om befolkningsutviklingen i Horten her (+)

Første halvår i 2021 hadde Horten en befolkningsnedgang på 33 personer. Etter planen skulle Horten vokst med 1400 innbyggere fra 2015 til 2021. Fasiten ble 299. Tønsberg og Holmestrand vokser. Det er ingen grunn til at ikke vi også skal kunne vokse. Jeg mener dette skyldes et resultat at den politiske kursen i kommunen.

Det politiske flertallet har i alt for mange prosjekter sagt nei, fordi prosjektene er for store eller at de ikke passer inn, eller av andre grunner. Jeg mener vi må være mer positive ovenfor de som vil få til noe i kommunen vår, hvis vi skal få flere innbyggere til å flytte til Horten.

Hvis vi skal ha vekst av skattebetalere til Horten kan vi ikke alltid prioritere skog, biller, flaggermus, dyrka mark, hullgroper, bosetninger, byggegrenser, volum, hageby og antall boenheter.

Niklas Cederby, gruppeleder Horten Høyre

Fakta er noe vi ikke kan lukke øynene for. I 2021 vokste Tønsberg med 1,35 prosent og Holmestrand med 2,68 prosent, mens Horten hadde en negativ befolkningsvekst. Vi gikk ned med åtte personer, mens Holmestrand fikk 670 flere innbyggere. Horten var eneste kommune i Vestfold med negativ vekst. Det må vi gjøre noe med.

Hvis vi skal vokse må vi tørre å prioritere mellom vern, utvikling og verdier. Erfaring fra det siste året er at mange prosjekter blir stoppet enten av skog, biller, flaggermus, dyrka mark, hullgroper, bosetninger, byggegrenser, volum, hageby eller antall boenheter. Jungelen for en som ønsker å få til noe i Horten er unektelig dyp og vanskelig. Resultatet ser vi; Horten er eneste Vestfold-kommunen som også i år har negativ befolkningsvekst.

Tiden er inne for å slutte å selvelske oss med #HortenLove. Vi må få andre til også å elske Horten. Hvis ikke folk ønsker å flytte hit har vi et stort problem. La oss foreta en kursendring. Men det vil kreve at vi ofrer noe. Så pass ærlig må vi være.

Hvis vi skal ha vekst av skattebetalere til Horten kan vi ikke alltid prioritere skog, biller, flaggermus, dyrka mark, hullgroper, bosetninger, byggegrenser, volum, hageby og antall boenheter. Det gir ikke vekst i innbyggertall. Det gir heller ikke vekst i kommunens skattekiste. Resultatet er at kommunen vil mangle penger for å opprettholde gode tjenester til både gammel og ung.

Tiden er moden for en kursendring. Nå må hortensfingeren stikkes ned i jorda for å se hvor vi skal! Vi kan ikke fortsette med negativ befolkningsvekst når alle rundt oss gjør seg attraktive og vokser.