De tenker å legge ned Aktivitetssentret, vi ser hvordan eldreomsorgen pålegges kutt, stillingen som kreftsykepleier skal beskjæres. Vi ser hvordan eldrebølgen kommer, avdeling på Indre Havn sykehjem planlegges stengt i tid hvor heller eldreomsorgen bør styrkes. Vi får flere og flere eldre som blir demente og trenger omsorg. Gjengangeren skrev vel noe om kunstfrossen skøytebane i Lystlunden, denne kan vel vente til bedre tider i kommunen?

Lokalpolitikere i Horten har i mange år påpekt den skjeve fordelingen som har medført at Horten kommune har fått for lite tildelt av statlige overføringer, dette har alle kommunens politiske partier vært klar over, men ingen har fått gjort noe med. Vi har en statsminister som sier at landets kommuner aldri har hatt bedre økonomi enn hva de har i dag, er dette i trå med vår virkelighetsoppfatning?

Nå må vi innbyggere i Horten kommune komme på banen, ønsker vi disse endringene som vår dårlige økonomi tilsier? Er det mulighet til å øke kommunes inntekter?

Politikerne i Horten kommune har i lang tid hatt større utgiftene i Horten enn hva inntektene har gitt rom for. Så blir spørsmålet hvordan skal Horten kommune øke sine inntekter? Høyre har kommet med forslag om at Horten kommune selger de eiendommene de har, vil dette være en varig løsning på kommunens økonomiske problem?

Administrasjonen har lett etter kostnader de kan kutte, det som er deres løsning er det de har lagt frem. Ønsker vi innbyggerne disse kuttene? Som nevnt så må inntektene økes, det er dessverre ikke mange løsninger her.