Tiden er mer enn moden for at vår legevakt søkes samlokalisert med Tønsberg legevakt.

For noen år tilbake, da plassering av ny legevakt kom til politisk behandling, var Horten Høyre tydelig på at administrasjonen måtte utrede mulighetene for en samlokalisering av denne tjenesten med kommunene rundt oss.

Hof og Holmestrand ga beskjed om at de ikke ville fortsette et samarbeid om legevakt dersom Horten opprettholdt plasseringen sentralt i Horten. Arbeiderpartiet med deres samarbeidspartnere stod på sitt og slamrert dermed igjen døren for videre samarbeid med Hof og Holmestrand, som ønsket seg en legevakt nærmere E18 .

Høyre var og er svært tydelige på at en samlokalisering var og er avgjørende for å kunne ivareta innbyggernes behov for legevakttjenester på en kvalitativ, effektiv og økonomisk bærekraftig måte. Horten Høyre er fortsatt av den oppfatning, at en samlokalisering vil gi fastlegene en lavere arbeidsbelastning.

Kvalitet på tjenesten var og er for Horten Høyre viktigere enn kort vei til legevakten. Dette fikk Høyre altså ikke gehør for hos Arbeiderpartiet med deres samarbeidspartnere.

I Gjengangeren 2. juli uttaler leder for legevakten doktor Torbjørn Aunan blant annet følgende: «Legevakten må stenge – Vi kan ikke be folk om å jobbe døgnet rundt. De cirka 20 fastlegene i Horten har alle plikt til å ta om lag en vakt på legevakta i uken. Det er en mye høyere arbeidsbelastning på hver enkelt fastlege enn det som er vanlig andre steder».

Nå ser vi konsekvensen av at Horten drifter sin egen legevakt alene. Den må nå stenge grunnet for lav bemanning. Dette som en konsekvens av Arbeiderpartiets vedtak om å ha egen legevakt sentralt lokalisert i Horten by. Resultatet er at Horten må ty til Tønsberg legevakt som en reserveløsning.

Horten Høyre ønsker definitivt det kvalitativt beste legevaktstilbud for innbyggerne i Horten kommune og jeg mener at tiden er mer enn moden for at vår legevakt søkes samlokalisert med Tønsberg legevakt.