"Skal det være slik, nå?"

Spørsmålet har kommet i to sammenhenger denne uka. Lokalt i forbindelse med vår varslede endring av utgivelsesfrekvens fra 17. april. Nasjonalt i forbindelse med regjeringskrisa som endte med justisminister Sylvi Listhaugs avgang. I begge tilfeller kreves årvåkenhet i kommentarfeltene. Folk krever svar og hevder sine syn. Debatt er bra, og den akutte formen den foregår i, stiller nye krav til kommunikasjon.

Ytringsfriheten er lovfestet, Grunnloven beskytter til og med utsagn som beviselig er usanne. Friheten kan misbrukes og demokratiet har nå satt en grense for hvordan en justisminister kan oppføre seg. Listhaug-saken er et vannskille. Etterdønningene er kraftige. Hvor harsk kan du være før du bryter grensen? Før du bidrar til å nøre oppunder konspirasjonsteorier og hat?

Vi er på fornavn med våre justisministre. Avtroppende Sylvi og påtroppende Per er populære politikere også i Horten. Listhaug og Sandberg har begge holdt folkemøter i byen –og møtte stor entusiasme. De er flinke med folk, joviale og nedpå. Sylvi Listhaug opplevde en punktdemonstrasjon, og håndterte det med en dreven manøver som skåret poeng i forsamlingen. Erna og Jonas er også folkekjære politikere, og hvert ord som sies i debatten om ordbruken nå, er gjennomgått og gjennomtenkt.

Listhaug-konflikten har resultert flere enn 3.000 nyhetsartikler. Én kommentator kaller oppgjøret å ta «martyren ved hornene». I den grad kommentarfeltene er representative for folkemeningen, synes vi å leve under en hardere himmel. Vi må tåle mer. Det som før var drøyt er nå greit.

«Vi snakker om ting i dag som var utenkelige for ti år siden», sier lokal Frp-leder Kenneth Lie i dagens avis. Han er samtidig bekymret for effekten den offentlige ordbruken har på oss.

«Vi skal tåle hard debatt om sak», sier Lie. Han er selv opptatt av å ikke skygge unna en debatt om islam. Uten at det skal bryte ut i person- og motivkarakeristikker når  han møter motstand. Da hans leserbrev om nettopp dette ble liggende upublisert i lengste laget, søkte han oppmerksomhet i andre publikasjoner. Det omstridte nettstedet Resett tok saken, og utba seg et svar om lokalavisens påståtte berøringsangst. Vi mener vi ikke har det.

Episoden illustrerer at debatten går fortere og hardere for seg. Debattklimaet er varig endret. Ytringsfrihet medfører også et ansvar, hos den enkelte på landets viktigste talerstol, i kalkulerte Facebook-poster og kommentarfeltene. Og hos publikasjonene. Friheten gitt oss innebærer også en viktig frihet til å holde noen ytringer unna offentligheten. Vi har ikke trykkeplikt.

Slik skal det være. Fortsatt.

Det som før var drøyt er nå greit.