Skikkelig agurk-mix fra SV

Av
DEL

MeningerLokal valgkamp er en givende og spennende ting. De ulike partiene får spisset sine syn og utfordret hverandre på viktige lokale saker. SV sin blanding av flyskam, NATO og Miljøpartiet De Grønne var i lys av dette en nokså overraskende variant av lokale partiutspill – egentlig ganske merkelig og uforståelig.

For det første, De Grønne er et fredselskende parti. Selv om vi støtter et NATO-medlemskap. Men dette forutsetter at forsvarsalliansen holder seg innenfor kjerneoppdraget som er forsvar av medlemsland. Fredelige konfliktløsninger skal prioriteres gjennom konfliktforebygging og forsvar av medlemmenes territorium. Mulig norsk deltakelse i militære operasjoner utenlands må være folkerettslig forankret. Avspenning må fortsatt være et viktig mål for norsk forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikk. De Grønne vil derfor arbeide for at NATO unngår å øke spenningsnivået i Europa eller i konfliktsoner i andre deler av verden. Som SV jobber vi for at Norge skal bli en fredsnasjon.

For det andre, De Grønne er helt enig de omfattende reduksjoner av klimagassutslipp som må til for å nå 1,5 graders målet også gjelder for Forsvaret og for NATO. Vi har ikke gitt noen signaler som forteller noe annet. Hvor SV har dette fra fremgår ikke. Som SV er vi bekymret for klimagassutslippene og naturødeleggelser i de store NATO-øvelser og jobber gjerne sammen med SV for å begrense dette.

Og for det tredje, De Grønne er verken opphavet til eller eier av flyskam-begrepet, selv om begrepet gir viktige signaler om behovet for å redusere vår flybruk. Og vi har heller ikke sagt noe som tilsier at dette ikke skal gjelde for Forsvaret. Det å redusere bruk av fly gjelder for alle sektorer, også for NATO i sine øvelser. På samme måte som andre sektorer eller enkeltpersoner må vurdere nødvendigheten av flybruk, må Forsvaret og NATO vurdere omfanget av sitt flybruk i sine øvelser. Igjen, vi har ingen problemer med å jobbe sammen med SV om dette.

I den videre valgkampen håper vi at fokuset blir på sentrale lokale saker. Samt at debatten partiene mellom er ren og ryddig og utspill baserer seg på faktiske forhold. Vi håper SV sin fredselskende politikk kommer like klart til uttrykk i den lokale valgkampen som i den nasjonale forsvarspolitikken. Hissige valgkamputspill er neppe fredsskapende.

Svein-Erik Figved og Jennifer McConachie, Miljøpartiet De Grønne

Artikkeltags