Det grønne skiftet

Av
DEL

MeningerFor oss som er opptatt av klima har det siste året vært en tankevekker. Først fikk vi den såkalte 1.5-gradsrapporten, der FNs klimapanel advarte mot konsekvensene av en temperaturstigning som var høyere enn 1.5 grader i forhold til utgangspunktet før 1900. Senere kom FN med en rapport der de advarte om hvordan klimaendringene vil føre til at arter som er en del av vår natur risikerer å dø ut, og at biomangfoldet vi er helt avhengig av vil bli redusert.

Klimakrisa?

Disse globale rapportene kan virke fjerne her i en lokalpolitisk virkelighet. Men skal vi lykkes i å nå målene for utslippskutt Norge har forpliktet seg til er vi helt avhengige av å kutte også i Horten. Derfor går Ap i Horten til valg på et program som skal bidra til videre utslippskutt. Blant annet vil vi kjempe for et bedre kollektivtilbud fra den nye jernbanestasjonen på Skoppum, og legge til rette for både miljøvennlige biler og mer bruk av sykkel. Samtidig vil vi bygge nye bydeler på en slik måte at behovet for bilbruk reduseres. Til sammen utgjør dette en politikk for lokale utslipp som kommer også verden til gode.

Høyre er definitivt et miljøparti

Samtidig forstår vi også at friområdene i Horten er avgjørende for å nå klimamålene våre. Kort sagt: Skog og uberørte områder bidrar til å ta opp noen av de klimagassene vi tidligere har sluppet ut i atmosfæren. Skal vi nå målene vi som land har satt oss er vi helt avhengige av å ikke bare hindre utslipp, men også å fange opp klimagasser vi tidligere har sluppet ut.

Nagell-Erichsen har fått endelig nei av Fylkesmannen – må fortsatt drive hele Semb hovedgård

Ap vil hindre videre nedbygging av Hortensmarka og strandsonen, og vil også de neste fire årene være en garantist for at alle skal kunne bruke marka som de vil. Dette bidrar både til økt livskvalitet og gode effekter for klimaet. Horten ap har gjort mye for klimaet de siste årene. Overgangen til mer miljøvennlig bilpark for kommunens ansatte og vårt fokus på jordvern har vært viktig i en tid der klimaet er i stadig endring. Nå ønsker vi å videreutvikle Horten som et miljøfyrtårn også i fire nye år. For å få til det trenger vi fire nye år med Are som ordfører, og med et Arbeiderparti-ledet flertall.

Martin Moland

12.kandidat, Horten Ap

Artikkeltags