Are har'e

Av
DEL

MeningerPartiene har lagt fram sine prioriteringer i forhold til hva de mener er viktig for byen de fire neste årene. Innenfor trange kommunebudsjetter er handlingsrommet begrenset og forskjellene mellom partiene heller ikke så store.

For meg handler valg av parti om hvilket parti man er mest enig med

Kommunevalg er mindre av et verdivalg enn stortingsvalg. For mange velgere handler kommunevalg om personvalg. Av flere gode grunner. Et raust samarbeidsklima på tvers av partigrensene er den viktigste grunnen til at personvalg har ekstra stor betydning. Jeg vil bo i en kommune som har politikere som evner å samhandle om de store viktige veivalgene.

Are Karlsen – vi har god økonomistyringJan Nærsnes – vil ta grep for å styrke den økonomiske kontrollen

Derfor er det bra når politikere fra flere partier utrykker,også nylig i Gjengangeren at det har vært et godt samarbeidsklima i kommunestyret de fire siste årene.

15 spørsmål fra Gjengangeren til Kristelig Folkeparti:

Mange må bidra for å skape et godt samarbeidsklima. Mange bør dele anerkjennelsen - også politikerne - over den stemningen, optimismen og stoltheten som er i Horten nå. Jeg vil spesielt trekke fram ordfører Are Karlsen som den viktigste bidragsyteren til å skape et rausere Horten og den gode atmosfæren som er i byen. Opposisjonen har ulike ordførerkandidater som Bjørn-Kristian Svendsrud, Jan Nærsnes og Zvonimir Vojtulek.

Lokalpolitikere som vil det beste for Horten og som legger ned mye tid på lokalpolitikk. Når jeg løfter fram Are Karlsen som en viktig politiker og samlende ordfører er det fordi han har vist evnen til å skape et grunnlag for å ta byen videre ved samarbeid om de viktige valgene.Det er helt nødvendig for å ha langsiktighet i forhold til byens utvikling.

Valgkamp er ikke gratis – partiene bruker opp til 225.000 i Horten

Å være stolt betyr ikke at man er fornøyd. Mye er ugjort eller halvgjort og mulighetene er store med tanke på å utvikle byen videre de neste fire årene. Jeg mener Horten er best tjent med å fortsette den positive utviklingen med Are Karlsen som ordfører. For meg vil det være et fattigere Horten å våkne til dagen etter valget uten Are som ordfører.

Min stemme går i høstens valg til Arbeiderpartiet.


Kjetil Ramberg

Artikkeltags