Denne saken husker jeg best fra 2019: – Det er forskjell på folk

Tilfellet Anbar Monkeri var et lite stykke hverdagskriminalitet, som skar dype flenger i min tiltro til rettssikkerheten i Norge.