DDE, Narvestad, Piirka og 400 andre var der - KCLs åpningsfest på Skoppum

Da KCL - Kolberg Caspary Lautom - var ferdig med å flytte alle ansatte, hovedkontor og over 80.000 varer til sitt nye gigantanlegg på Skoppum syntes ledelsen det var en god grunn til feiring. Det syntes all andre også.