Hvordan står det til med vannkvaliteten i Horten?

VANN-RENSING OG OPPBEVARING: Er kvaliteten på Hortens drikkevann god? Følges forskriftene og rutinene? Er det lærdom å trekke av den mye omtalte og dødelige Askøy-skandalen for oss, lokalt?