Nytt tilbud for personer innenfor rus og psykiatri: – Vil ta for seg ulike aspekter med det å fungere i egen bolig

Artikkelen er over 1 år gammel

Å bo trygt er et grunnleggende menneskelig behov. I Horten er det spesielt en brukergruppe som lever et liv uten fast eller trygg bolig. Derfor er kommunen nå i gang med å planlegge et prosjekt i samarbeid med Kirkens Bymisjon.