– Det er selvfølgelig veldig gledelig at stadig flere abonnerer på Gjengangeren, sier ansvarlig redaktør og daglig leder Audun Bårdseth.

De offisielle opplagstallene fra organisasjonen Mediebedriftene ble kunngjort onsdag: 6.304 Gjengangeren-abonnenter i 2017 er 111 flere enn året før. Som de siste par årene, synker papiropplaget noe, mens antallet digitale abonnenter øker.

Lyst til å bli abonnent? Her finner du abonnementstyper og priser

Dobling på mobil

– Tallene stemmer med det vi opplever i det daglige, at stadig flere holder seg oppdatert på det lokale nyhetsbildet gjennom vår nettside. Det blir enda tydeligere når vi ser på lesertallene, utdyper redaktøren.

Lesertallene, altså hvor mange personer som leser Gjengangerens papir- og digitalutgave hver dag, er nå på til sammen 17.600. Også her synker den rene papirlesingen noe, mens det er en sterk økning av lesere som får Horten-nyheter fra Gjengangeren på data- eller mobilskjerm.

– Størst er økningen mobillesere, antallet er nesten doblet på ett år. De som leser oss på dataskjerm øker også kraftig. Og selv om papirlesingen synker litt, er papiravisa fortsatt klart størst av de kanaler vi publiserer på, forklarer Bårdseth.

Redaktøren vil rose sine oppegående medarbeidere som omstiller seg i takt med leserutviklingen.

Døgnpublisering

– Utviklingen går fort og er spennende. Ny teknologi og nye leservaner stiller store krav til oss som nyhetsformidlere fra lokalsamfunnet. Vi lever av hortenfolks engasjement og publiserer historier om Horten gjennom hele døgnet, der hvor leserne vil ha det. De siste par årene har vi blant annet lært at våre lesere gjerne betaler for godt, digitalt innhold –slik de siden 1851 har betalt for at vi leverer ferske papiraviser i deres postkasser, sier redaktør Audun Bårdseth.

Også resten av dagsavisene i Vestfold har opplagsvekst, viser tallene. Som for Gjengangeren, faller alle dagsavisene i opplag på papir, men økningen tas igjen på digitale abonnementsløsninger.

Totalopplaget for aviser tilsluttet Mediebedriftene og Landslaget for lokalaviser økte med 0,7 prosent fra 2016 til 2017. Det er første gang at det rene digitalopplaget er større enn andelen rene papirabonnement.

Totalopplaget for norske aviser er på rundt 2 millioner eksemplarer.