Gjennom hele sommeren, kanskje frambrakt av debattene om både flytende boliger og husbåter på Indre Havn, har mange lurt på flåten som befinner seg like syd for Østøya.

Forskningsstasjon

Nå forteller Forsvarets forskningsinstitutt at det er de som eier flåten som har skapt forundringen.

Driftssjef for FFI i Horten, Torbjørn Nordfjellmark, forteller at flåten, som kalles Katamaren internt, veier 100 tonn og brukes til forskning.

 

– Hovedsakelig bruker vi denne når vi skal teste nytt utstyr og kalibrere det utstyret som vi allerede har i bruk. I tillegg til dette har vi ved noen anledninger lånt den bort til bedrifter lokalt og eksternt. Allikevel er det testing av egenprodusert utstyr som står i fokus for bruken vår, sier Nordfjellmark.

Han forteller videre at det var i 1968 at Forsvarets forskningsinstitutt så behovet for en slik flåte.

– Da ble den brukt til kalibrering av hydrofoner, som er mikrofoner i vann. Den første Katamaranen var i realiteten en lekter som man plasserte et hus på toppen av, sier han.

Velutstyrt laboratorium

I tillegg til en heisekrananordning som gjør det mulig å hente inn og sette ut utstyr uten å noen gang måtte bevege seg utendørs har man også et laboratorium tilknyttet «hovedhuset».

 

– I det laboratoriet kan man gjøre nødvendige målinger for å få testet utstyret på en god måte, sier han.

Nordfjellmark forteller at det ikke er det opprinnelige understellet som nå holder huset fra 1968 over vann.

– Det ble bygget et nytt understell, før vi flyttet den gamle overbygningen over på et nytt understell. Det er med andre ord et nytt understell, men navnet Katamaranen har bestått, sier han.