– Norge strengest i klassen

NOAS er kjent at mange unge flyktninger rømmer til Frankrike når de får avslag i Norge. En del får opphold i sitt «nye» land.