Folkeoppropet mot havneplaner: – Ni av ti skriver under

Planer for utbygging i havneområdet engasjerer sterkt. Hittil har 846 hortensere signert oppropet mot Snøhetta-bygget.