Bekymrede pendlere: – Det medfører forsinkelser og mindre komfortable reiser

Horten kommune har nylig fått flere henvendelser fra pendlere som er bekymret over det store omfanget av «buss for tog».