Nytilsatt rektor for sammenslått fagskole inkluderer Bakkenteigen: – Det representerer et betydelig spenn i kompetanse

Rektor Jens Christian Thysted (61) ved Fagskolen Telemark er tilsatt som rektor ved Fagskolen Vestfold og Telemark fra 1. januar 2020.