– Det er ikke etisk riktig å gi bøter på 600 kroner til fattige studenter for en så liten bagatell

Natt til torsdag fikk mange parkeringsbøter på Bakkenteigen. Det var hovedsakelig beboere på Campus med parkeringstillatelse som fikk bot for å stå på feil parkeringsplass med tanke på brøyting.