Slaget i Horten havn

HAVNA: "Mulighetene er akkurat her", sier innsenderne om illustrasjonen de har fått laget til sitt innlegg om utviklingen i Horten havn.

HAVNA: "Mulighetene er akkurat her", sier innsenderne om illustrasjonen de har fått laget til sitt innlegg om utviklingen i Horten havn. Foto:

Av
DEL

MeningerSvar til ordføreren.

Våre politikere godkjente en uakseptabel 1. planbeskrivelse i kommunestyremøtet 18. juni. Ordføreren påpeker i sitt leserbrev, med rette, at det nok vil være mange meninger om form og farge på vår nye bydel ”Havna”, og at vi nok kan enes om noen føringer.

Av langt større verdi, ville det være å enes om de prinsippene som kommunen mener skal ligge til grunn for utbyggingen, og gi disse et konkret menneskevennlig innhold – bærekraft, folkehelse og klima/energi. Det hadde vi forventet var ivaretatt i planbeskrivelsen. Vi vil også gjerne leve i helsefremmende boområder, vite at våre verdier vokser, se sjø, horisont og stjernevrimmelen og ikke minst, kunne bevege oss fritt mellom bydelene og frem til kyststi, strand og sjø

Ordførerens idylliserende fremstilling skal overbevise om en problemfri planbeskrivelse, men påstandene står i kontrast til bl.a. de folkehelsefiendtlige tiltakene i planbeskrivelsen. Vi vil se løsninger som ivaretar alles (Sentrum, Østbyen, Strandparken og Steinsnesbukta) verdier:

• Bærerkraft, forurensning og folkehelse: Rv.19 og Fv.310 bygges inn i Miljøtunnel.

• Oppstillingsplass for ferga: Kjøretøy under Lokket, fra Miljøtunnelen og mot fergekai-splitten.

• Tilgang til bruksområdene for alle: Miljøtunnelen og Lokket frigjør 20 – 30 dekar for kommunens frie anvendelse, og bygger ned barrierene til bydelene og letter tilgang til strand og sjø.

• Estetikk: En bebyggelse som sikrer horisonten og viderefører det typiske ved Horten by.

Planbeskrivelsens løsninger gir et stort antall beboere store ulemper, mer forurensning (støy, partikler, gasser, lys mv.), økte klimagassutslipp og uakseptabel risiko for helseskader:

• Enda et støyende nytt tredje fergeleie,

• Flyttingen av oppstillingsplassen til ferga og hvileplassen for tunge kjøretøy inn mellom våre eksisterende bydeler (Sentrum, Østbyen og Strandparken).

• Økt trafikk og endret kjørermønster med stor nærhet til bebyggelse.

• En ny bydel med 1 000 boenheter .

• En massivt tildekket synsrand (storby, skyline-bebyggelse),

• Siktlinjer med traktopplevelse av sjø og horisont.

• Massive barrierer (støyskjerm, Rv.19, Fv.310, storby-bebyggelse)

• Kanaliserte bevegelser av beboerne over to dårlige bruløsninger (havneslengen og Linden).

Vi forventer at ordføreren også taler for og tar ”noen” under sine vinger. Det er på tide at byens innbyggere forstår hva som står på spill og engasjerer seg.

Geir Lenes - Østbyen

Støv og Støygruppa underlagt Strandparken Velforening v/Bent Gramdal, Alf Bruun, Magne Olaf Johansen og Anne Grethe Bokn.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags