Bygningene vakte oppsikt allerede på planleggingsstadiet tidlig på 2000-tallet. Den spesielle utformingen var en særskilt anledning til å tillate dem bygget, og det er nettopp denne kvaliteten som de opprinnelige vedtektene for sameiet tar utgangspunkt i, og i praksis gir absolutt vetorett til alle som én som bor der.

Så bestemte flertallet at det fikk holde med nettopp flertall, og endret vedtektene. Deretter ble noen mindre arbeider vedtatt gjennomført – mot mindretallets vilje. Så langt ganske typisk og demokratisk, og en situasjon de fleste naboer, sameiere og andelseiere vil kjenne seg igjen i. Det vanlige er å ofre irritasjonen på det gode naboskapets alter – og gå videre.

Denne krangelen varte i månedsvis før den nådde spaltene våre.

 

I Strandparken gikk det videre til retten med påstand om at sameierne var bundet av de opprinnelige vedtektene. Mindretallet har nå tapt to rettsrunder. Og anker videre til Høyesterett. Det er svært uvanlig. Det er opp til ankeutvalget for landets øverste domstol å avgjøre om saken skal prøves der, som typisk skjer hvis den har prinsippiell betydning. Fagfolk mener det kan skje. Denne konkrete problemstillingen skal ikke ha vært behandlet i Høyesterett tidligere.

Nabokrangler ender sjelden med rettssak. Denne krangelen varte i månedsvis før den nådde spaltene våre. Ressursbruken alene gir Strandparken-konflikten nyhetsverdi. Den kostet atskillige offentlige saksbehandlingstimer. Det tilhører sjeldenhetene at man kjører fulle rettsrunder i tillegg. Det har i kroner kostet partene sekssifrede beløp i juridisk bistand.

Eiendomsjurister har påpekt at absolutt enstemmighet, slik mindretallet ønsker, kan være en ulempe som er større en et eventuelt anstrengt forhold til naboene. Det kan være opplysningsplikt om denne «heftelsen» som igjen kan gi problemer de gangene en av boligene skal selges.

Da kan vi antyde relevans for den jevne borger i denne saken: Man bør tenke seg godt om før man utforsker alle muligheter til å få det slik man mener er rett.

Audun Bårdseth
redaktør