Når du blir gammel og trenger hjelp, vil du være trygg. Du vil ha sykehjemsplass. Når du ikke får det, og du vet at kommuneøkonomien er presset, reagerer du. Det er også krevende å være pårørende og føle usikkerhet og avmakt når dine nærmeste er i livets høst.

LES OGSÅ: Har ventet i månedsvis på sykehjemsplass for moren – Jeg skjønner ikke hvordan helsesjefen kan hevde at kommunen har tilstrekkelig kapasitet (+)

Mange har det slik. Ytterst få av dem synes likevel de har noe å klage på. Folk har generelt høy terskel, og enda høyere når det gjelder å søke oppmerksomhet rundt sin opplevde situasjon. Folk har forståelse for at helse- og omsorgsvesenet ikke kan stå på pinne når vi krever det. Det er et komplisert fag, en stor sektor og mange brukere. Folk skjønner det.

Situasjonen krever forståelse også den andre veien. Da en overraskende budsjettflause satte søkelyset på helsebudsjettet, er det forståelig at innbyggerne reagerer. De ser den ekstra innsparingen som må gjøres i sammenheng med sin egen situasjon. Millioner i ekstra innsparinger må bety reduserte tjenester, det er lett å forstå og alle kan gjøre feil. Vi tåler å vente uten å klage.

LES OGSÅ: Mistenker «skjulte ventelister» til sykehjemsplasser: – Det er påfallende at «alle» kjenner noen som venter på sykehjemsplass (+)

Likevel: Det er lett å snakke om tålmodig venting når sommeren er det eneste du venter på. De som venter på sykehjemsplass har vår respekt. De fortjener at vi gjør et forsøk på å se gjennom deres øyne. De har bodd hjemme, de vil klare seg selv så lenge som mulig. Når man til slutt henvender seg til hjelpeapparatet, er det gjerne med en forventning om å få rask og riktig hjelp. Ukers ventetid oppleves selvfølgelig som kø.

Kommunikasjon er viktig. «Kapasiteten er god nok», heter det fra Horten kommune og helsesjef Stein Evensen. Det er riktig, lover og regler følges. Men det kan alltid bli bedre. Det er vårt utgangspunkt når vi velger å bringe folks kritikk til torgs og utfordre helsesjefen og politikerne. De som rår over våre felles helse- og omsorgsressurser skal være glade for muligheten. I praksis kan helsesjefen virkelig ha annet å gjøre enn å uttale seg på generelt grunnlag om enkeltskjebner vi velger å belyse. Han tar seg likevel tid, også til motkritikk.

LES OGSÅ: Selv om mye fungerer bra er det også åpenbart at ikke alle er fornøyde med helsetilbudet

Neida, Gjengangeren er ingen klageinstans eller kontrollorgan. Samtidig er vi nettopp det, en lov- og regelbeskyttet, uavhengig oppslagstavle. Helsesjefen uttaler å være «bekymret for (…) saksbehandling i lokalpressen» og skal også ha lov til å være frustrert. Samtidig er kommunikasjon viktigst; én ting går igjen i de få historiene vi får høre: Folk kvier seg for å klage på tilbudet fordi de er redde for å havne i unåde. Det er i tillegg skambelagt å ikke kunne klare seg selv lenger. Vi bør skjelve av frykt hvis tendensen går i retning av færre klager, mindre åpenhet og mindre anledning for kritikk.

Dialogen er det viktigste verktøyet for utvikling. Kommunen kan med fordel bli mer aktive fortellere om helse og omsorgstilbudet –og utviklingen. Informasjonsmangel alene kan være kilde til klager. Noe kan være så enkelt at oppfatningen om tradisjonelle alders- og sykehjem henger igjen. Mens dagens virkelighet er at pasienter bor lenge hjemme og får hjelp der de bor. Sykehjem gir mer avansert medisinsk behandling enn noen gang. Det er avstand mellom hva publikum mener er riktig tilbud, og hva som faktisk er tilgjengelig. Det er kontinuerlig behov for å balansere dette.

LES OGSÅ: Fire sykehjemsplasser på Indre havn lagt ned – mener behovet ikke er stort nok

Og vi trenger at flere bringer sine erfaringer til torgs. Vanlige folk har usedvanlig verdifulle erfaringer som kommunen trenger. Vi trenger flere klager, ikke færre. Mer debatt, ikke mindre. I lokalavisa og andre steder. Ja, det blir mer bråk av det. Men det eneste som ville være verre er resignert stillhet.

 

Vi bør skjelve av frykt hvis tendensen går i retning av færre klager.