Dette skjer også på kulturfronten i Horten

Korps, konserter og minibibliotek står på planen i kultur-Horten.