Tilfeldighetene ville at Gjengangerens redaksjon fikk levert to tips for vurdering samme morgen. Det ene resulterte i en artikkel, det andre ikke. Det er verdt å dvele ved vurderingene som ligger bak.

For det første: Vi er ingenting uten kilder. At folk poster, ringer og mailer om det som opptar dem er livsnerven i en lokalavis. Den aktuelle morgenen var et anonymt brev og et kjendisblad å finne blant mye annet i vår postkasse.

Kjendisbladet hadde rukket å bli noen dager gammelt og brakte nytt om Horten på sin første side samt seks rikt illustrerte sider inni. Nyheten kjente vi til: En mann, kjent fra TV, har kjøpt hus i Horten. Det øvrige innholdet omhandler hans privatliv, som vi mener ikke har interesse for Gjengangerens lesere. Det er ikke noe oppsiktsvekkende i dette. Grenseoppgangen mellom ukeblader og nyhetsaviser er godt avklart. Vi prioriterer forskjellig.

Innholdet er svært grovt og straffbart å distribuere.

 

Det andre tipset lagde vi en artikkel om. Det dreide seg om distribusjon av et trusselbrev. Under et nazisymbol brakte en ukjent avsender drapstrusler mot enkeltpersoner og grupper av mennesker. Teksten er generelt anstrengende å forholde seg til. Den fortjener ikke å bli gjengitt, utover at den pent sagt tegner et vrengebilde av samfunnets mekanismer. Resonnementet skal ventelig rettferdiggjøre truslene om drap. Innholdet er svært grovt og straffbart å distribuere. Det synes å være utdelt til mange og er meldt til politiet.

Vi kjenner verken opprinnelsen til eller motivet bak hatbrevet. Ved vår omtale følger en viss risiko for å inspirere gjerningspersonene til ytterligere innsats og bidra til at det såkalte budskapet blir spredd. Vi må gjøre de samme avveiningene når det gjelder hærverk. Omfanget og effekten det har for de som rammes, er utslagsgivende. I dette tilfellet er innholdet for alvorlig til å overse, og frykten det skaper hos folk må tas på alvor. For å bruke ordene til en av mottakerne: «Dette er farlig». Vi kan ikke fortie at noen sprer hat og drapstrusler mot navngitte personer og befolkningsgrupper. Dette er ikke guttestreker.

Mange vil kaste svineriet i søpla. Andre har gitt uttrykk for at de frykter represalier fra den eller de som står bak. Det er forståelige reaksjoner og samtidig en bekreftelse på at spredningen av denne trykksaken fortjener vår og politiets oppmerksomhet. I møte med de som vil spre frykt og farlige holdninger, kan vi ikke vike. Dette er en politisak nå, og vi gjentar gjerne oppfordringen fra lovens voktere:

Alle som har mottatt eller som senere mottar hatpost, bør levere det til politiet. Det kan finnes spor som leder til de som står bak. De må stoppes og straffes.