Frp om inkluderingsuka: Med respekt å melde – Ei "kulturuke" var ikke hva vi ba om for et år siden

KRITIKK: Innsenderne mener integreringsdebatt er blitt "kulturuke".

KRITIKK: Innsenderne mener integreringsdebatt er blitt "kulturuke". Foto:

Av
DEL

MeningerFor et år siden fikk Fremskrittspartiet gjennomslag for at det skulle arrangeres en integreringskonferanse i Horten. Konferansen skulle sette på søkelys på negativ sosial kontroll hos innvandrerbefolkningen i kommunen vår.

La oss benytte anledningen til også å snakke om det som er vanskelig

For en tid tilbake fikk vi bekreftet at det kunne være slik at noen barn fra Horten ble sendt til koranskoler i utlandet. Dette er uakseptabelt. Barn helt ned i barneskolealder bruker religiøse hodeplagg, og vi har lite informasjon og fokus i Horten på tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Alle i Horten skal føle seg trygge, og da må vi tørre å diskutere de vanskelige temaene.

Mandag, cirka et år etter bestillingen, kom svaret på integreringskonferansen. Den er omgjort til en hel uke! Nå heter det ikke lenger integreringskonferanse, men «inkluderingsuka». På programmet står filmvisning, en diskusjon om ytringsfrihet (bra), inkludering i fritidsaktiviteter, foredrag om bruk av hijab, forestilling og inkludering i arbeidslivet. En kulturuke kaller vi det.

Med respekt å melde – Dette var ikke hva vi politikere ba om for et år siden.

La oss slå følgende fast: FrP er ikke imot en inkluderingsuke, tvert imot, innholdet i denne kulturuka er bra. Men en ting er å skape forståelse for inkluderingsdugnad, det er en helt annen ting å diskutere vanskelige temaer som kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.

Torild Brække om integrering: – Folk bør bli flinkere til å banke på flyktningenes dør

Vi så for oss religiøse menigheter samlet til diskusjon. Innvandrere fra ulike land, flyktningrådet. Vi så for oss NAV, politiet, kommunen, politikere og frivilligheten i samtale om utfordringer i kommunen vår. Vi så for oss håndtering av hva som virkelig er vanskelig for deler av befolkningen.

Vi så for oss et samarbeid på kryss og tvers, hvor vi kunne skape dialog mellom flere grupper i samfunnet, og da også gjerne i et samspill for den delen av befolkningen som skal integreres. Vi kan verken diskutere eller finne gode løsninger så lenge vi ikke sitter flere mennesker rundt det samme bordet. De som vet hvor skoen trykker, de som kanskje trenger mer informasjon eller veiledning må også med.

Nå er neger´n i båthavna

Hvordan er det å være homofil i Horten som muslim? Hvilke holdninger har religiøse miljøer til LHBTIQ-befolkningen? Får alle barn svømmeundervisning? Hvordan har vi havnet i en situasjon hvor foreldre er bekymret for at barn slår andre barn i barnehagen? Har vi rutiner for å finne ut om barn blir kjønnslemlestet, og hva gjør vi dersom vi oppdager det? Og dessuten - Føler man seg trygg som troende i Horten? Her er det mange spørsmål som trenger å besvares.

Frp-Hauan skremt av integreringsutfordringer i barnehagen: – Jeg blir forbannet

Noen spørsmål er enkle å besvare, andre er vanskelige. Det kan se ut til at Horten kommune utøver en form for berøringsangst, og det bekymrer oss. Vi kommer derfor nok en gang til å utfordre tematikken rundt negativ sosial kontroll, og håper igjen på støtte for dette arbeidet i det politiske miljøet. Det er rett og slett for viktig til å bli satt lokk på.

Lykke til med inkluderingsuka! Så kommer vi tilbake til integreringsuka.


Bjørn-Kristian Svendsrud

Ordførerkandidat


Anne Grethe Hauan

2.kandidat

Fremskrittspartiet

Artikkeltags