For over fem år siden fikk batteriprodusent Exide Sønnak pålegg om å rydde bort forurensing i bakken på Moloveien 3 i Horten. Morselskapet Exide Technologies har siden da kjempet mot pålegget, og har blant annet påvist at det var andre – fra akkumulatorfabrikken til Marinen ble etablert på stedet rett etter Krigen og fram til de kjøpte virksomheten og batteriproduksjonen i 1994 – som var vel så ansvarlig som dem for forurensing i bakken.

Exide gikk til og med så langt at de påberopte seg ansvarsfrihet og brukte Grunnloven som begrunnelse. De hadde jurister på saken som mente at mye av blyet og problemene i bakken havnet der før Norge fikk en Forurensingslov, og at de dermed ikke kunne pålegges å fjerne noe som var på stedet før det blant annet var noe lovverk som styrte forholdene.

(Saken fortsetter under bildet)

 

Kjøpte alt

Det er rettsprinsippene om at eier også hefter for det som har skjedd før, som Miljødirektoratet har gjort gjeldende mot Exide. Med henvisning til en høyesterettsavgjørelse i 1979 vises det til at Exide overtok både batteriproduksjon og forurensingsansvar da de i 1994 kjøpte opp Tudor Sønnak, deres virksomhet i Horten og skiftet navn til Exide Sønnak.

Dette har Exide akseptert nå. Dermed er spørsmålet om hvordan forurensing i bakken på Moloveien 3 skal fjernes.

– Vi er i dialog med Exide om oppryddingen. Vi har et felles mål om å få bort problemene i bakken. Mer kan jeg ikke si nå, sier Sjalg T. Mortvedt for grunneieren Oswo Eiendom.

Når dialogen om opprydding kan synes noe vanskelig kommer det av at det siste pålegget fra Miljødirektoratet gjør at Exide også må rydde bakken og fjerne bly og annet under bygningsmassen på den store tomta på drøye 24 mål.

Problemet der er at det er Exide som «eier» forurensing og ansvar, mens det er Oswo Eiendom som eier bygningsmassen. Sistnevnte må nok også bære kostnader for riving og sanering når Exide må ta den store millionregninga for fjerning, sanering og bortkjøring etter mange tiår.

(Saken fortsetter under bildet)

 

Utvidet pålegg

Nå når eierskap og ansvar er fordelt, har Miljødirektoratet  sendt et nytt varsel og utvidet pålegg om opprydding i Moloveien 3. Nå krever direktoratet at det fjernes forurenset masse under batteriproduksjonsbygget også, og det med kort frist, nærmere bestemt 1. juni i år.

Det bekrefter seniorrådgiver Beate Folkestad Habhab i Miljødirektoratet:

– Vi sendte er varsel rett før jul. Det har Exide tre uker å svare på, så jeg kan egentlig ikke si så mye nå. Vi må se hva Exide svarer innen vi foretar oss noe mer. Når det gjelder fristen til 1. juni, så er den ganske kort ja, men det kommer av at det er en sak som har gått veldig lenge og som er godt utredet og avklart med hensyn til ansvar. Det handler altså om å få fjernet forurensing, sier hun og legger til:

– Man får gjort mye med riving og fjerning av forurenset masse på seks måneder. Og hvis dialogen mellom Exide og grunneier skulle stoppe opp, kan vi se på om vi skal gå inn og hjelpe dem, avslutter hun.

LES OGSÅ: Jernbaneutbyggingen mellom Nykirke og Barkåker er en trussel mot fugl og fisk