Etter flere års diskusjoner, pålegg av Miljødirektoratet og krangel om hvem som har ansvaret har de begynt å rydde området rundt den gamle batterifabrikken i Fyllinga. Selv om det var Staten og Forsvaret som startet batteriproduksjonen der for å produsere batteripakker til sine ubåter har det vært flere eiere der siden.

Den siste av disse var Exide som etter å ha kjøpt fabrikk og forurensing i 1994, og som la ned i Horten i 2015, nå må ta regningen for rydding av tomta Moloveien 3. Det betyr fjerning av forurenset grunn og bortkjøring av forurenset masse.

LES OGSÅ: Mer forurensning i bakken hos Exide enn først antatt