Gå til sidens hovedinnhold

Tiltakene på Indre Havn er riktige og forsvarlige

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Svar til Horten menighet ved Anne Karine Jordsmyr.

I Gjengangeren 29. oktober skriver Horten menighet ved diakon Anne Karine Jordsmyr i et innlegg i lokalavisen knyttet til et av tiltakene i administrasjonens budsjettforslag for 2019 som skal behandles av kommunestyret i desember.

Først vil jeg si til Horten menighet at vi er glade for engasjementet. Det er viktig at trossamfunn engasjerer seg i lokale beslutningsprosesser.

Kommunen har en økonomi- og handlingsplan som inneholder budsjettet og en plan for de neste fire årene. Fordelingen av beløpene til de ulike kommunalområdene avhenger av mange faktorer og prioriteringer.

Det er likevel viktig å presisere at Horten kommune har begrenset med økonomiske ressurser og i forslaget for 2019 må alle kommunalområder bruke mindre penger.

Administrasjonen er nøye med at forslagene drøftes med de ansattes representanter og at vi legger til rette for gode politiske prosesser. Tilliten mellom innbyggere, administrasjon og politikere er heldigvis generelt høy i Horten.

Kommunebudsjettet 2019 – her er de viktigste tallene 

Hvert år er det flere som trenger tjenester fra kommunen og har krav på dette. Det er omtrent 7% av voksne innbyggere i Horten som får tjenester fra kommunen.

Vi avslår ikke søknader om tjenester eller endrer tilbud med begrunnelse i økonomi. Vi behandler over 3.600 søknader om tjenester for inneværende år. Hvert år er det flere som søker og flere som får innvilget tjenester.

Vårt tilbud om tjenester må reflektere behovet i lokalsamfunnet. Alle søknader blir behandlet individuelt og det gjøres vurderinger sammen med søker og pårørende. Noen ganger er man som søker eller pårørende ikke enig i en avgjørelse. Da er klageadgangen viktig. Jeg har stor forståelse for at avslag på søknader kan oppleves vanskelig.

Vi har altså en situasjon hvor stadig flere trenger tjenester fra oss og vi må bruke ressursene våre smartere og mer effektivt slik at vi ivaretar flere innbyggere og deres behov. Økningen i behov øker mer blant de yngre (under 67 år) enn blant de eldre. Vi trenger derfor en forsterket innsats for å sikre at flere innbyggere kommer seg ut i arbeidslivet og kan bidra til et bærekraftig samfunn der stadig flere blir eldre og får økte tjenestebehov.

Parkinson-pårørende fikk avslag: – Privat sykehjem ville løst problemet 

Det er politikerne som beslutter budsjettet og skal diskutere prioriteringene med utgangspunkt i administrasjonens juridiske, faglige, etiske og økonomiske vurderinger.

I 2015-2017 utarbeidet vi en strategiplan for Helse og velferd i samarbeid med ansatte, brukere, deres organisasjoner og innbyggere. Planen ble politisk vedtatt i 2017 og sier kort fortalt at tjenestene må dreies mot hjemmet i større grad. Flere innbyggere enn før vil altså bo hjemme lenger.

Vi snur tjenestene fra å spørre «hva kan jeg gjøre for deg?», til «hva er det viktigste for deg?» På den måten skal vi bidra til at innbyggerne kan leve livet, hele livet.

Det er gode faglige og etiske vurderinger som må ligge til grunn for å få tjenester i forsterket post ved Indre Havn sykehjem. Dette er det øverste trinnet i tjenestetilbudet kommunen har. Kriteriene er at pasienten viser svært alvorlig utagerende, eller annen type utfordrende atferd slik det er beskrevet i formålet med plassene.

En vanlig misforståelse er at dette skal være et permanent tilbud uavhengig av behov. Når atferden ikke lenger tilsier at man trenger plass på forsterket post, så bør man få tilbud i en ordinær sykehjemspost. Disse vurderingene må overlates til de som har kompetanse og innsikt i den enkeltes situasjon.

Det er færre som har behov for forsterket tilbud innenfor vår egen kommune enn antallet plasser. Vi har derved overkapasitet på disse plassene og foreslår derfor å redusere til det reelle behovet. Faglig sett har det også vært en utvikling hvor man ved forebyggende tiltak søker å løse de svært alvorlige utfordringene med andre tiltak enn plass på forsterket post. Det er riktig som det hevdes at forsterket postene var et flaggskip i demensomsorgen og det mener vi det fortsatt skal være. I denne sammenhengen er kompetansen man har ved Indre Havn helt sentral. Når andre enheter, slik som Voksenhabilitering, bidrar med sin kompetanse blir tjenesten enda bedre. Her er Horten menighet og administrasjonen enig slik vi leser det.

Søker flere frivillige demensvenner 

Vi foreslår å slå sammen en post med fire senger og en post med seks senger. Samtidig planlegges det å redusere med to sykehjemsplasser totalt. Da får vi en såkalt skjermet post med åtte senger med forsterket kapasitet som kan benyttes ved behov i samarbeid med medarbeidere fra Voksenhabilitering. Vi legger i første rekke opp til to plasser. Vi har to ledige poster med fire senger i hver, hvor lokalene kan benyttes ved behov. Det er ulik bemanning på en ordinær post, en skjermet post og en forsterket post. Hvis man endrer definisjonen av tilbudet vil også bemanningen endres og det medfører at en del ansatte får nye arbeidsoppgaver. Det er viktig å presisere at ingen mister jobben, kompetansen og kapasiteten trengs andre steder i Helse og velferd.

Jeg forstår godt at pårørende kan bli utrygge med utgangspunkt i at de bare har fått delvis informasjon om dette tiltaket ut fra oppslag i lokalavisen.

Vil redusere med ni årsverk: – Det har vært en god prosess 

Informasjonen om forslagene er ikke hemmelige og når bekymringen oppstår vil vi gjerne få muligheten til å svare slik at pasienter og pårørende slipper å bekymre seg. Jeg kan forsikre om at pasientene og deres pårørende ivaretas i denne prosessen. Administrasjonen mener tiltakene på Indre Havn er riktige og forsvarlige. Vi har en plikt til å gjøre endringer som er til beste for innbyggerne ut fra de ressursene vi har til rådighet.

Vi tar gjerne et møte med Horten menighet om dette om det er ønskelig.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.