For meg handler valg av parti om hvilket parti man er mest enig med

Are Karlsen

Are Karlsen Foto:

Av
DEL

MeningerKommunevalget nærmer seg og vi skal velge hvilket parti vi skal stemme på. For mange kan dette være et vanskelig valg, for de færreste er enige i alt et parti står for. Jeg er heller ikke alltid enig med mitt eget parti. For meg handler valg av parti om hvilket parti en er mest enig med, og om hvilken retning en vil at samfunnet skal utvikle seg i.

Heldigvis samarbeider vi godt og er enige om mye lokalt i Horten. I mange saker er vi helt enige, mens vi i andre saker er mer uenige. Jeg vil her peke på noen av de områdene hvor høyre- og venstresiden har ulike syn lokalt.

Under arbeidet med arealplanen ble det veldig tydelig at vi har ulikt syn på bevaring markagrensa og dyrka mark. Høyresiden ønsket blant annet å åpne for bygging i marka innenfor Kongeveien og mellom Rørestrand og Langgrunn, mens vi ønsker å bevare dette som friområder.

Her kan du ikke bygge

Mindretallet, Høyre, Frp, KrF og i to tilfeller Venstre, fikk ikke gjennomskalg for å bygge ut følgende områder:

1) Eikestrand (mellom Rørestrand og Langgrunn)

2) Knudsrød (Hortensmarka)

3) Eikveien (Borre)

4) Vestmannrød (for student- og universitetsutvikling)

5) Skoppum sentrum

6) Slettterød, alle områder (Nykirke)

7) Viulsrød på Skoppum

8) Bakkemyra (Åsgårdstrand)

9) Kongeveien (Hortensmarka)

10) Klokkeråsen sør (Nykirke)

11) Ved Horten handelspark (Hortensmarka)

Det ble også nei til å konsekvensutrede følgende områder:

12) Semb hovedgård (Hortensmarka)

13) Hallingstad (Borre)

14) Ytre Kjær (Område tilhørende Nils Johan Semb)

15) Borreveien 41

16) Borreveien 53

17) Borreveien 55

18) Et område ved Knudstadveien (Skoppum)

19) Ra/Adal (to områder som grenser til Solerødveien)

«De sier ja til alt og alle som vil bygge», men flertallet vil bevare Hortensmarka

Ett annet område er i synet på privatisering. Høyresiden har foreslått at driften av ett av sykehjemmene våre skal konkurranseutsettes. Vi tror ikke det er lurt, for det vil føre til usikkerhet hos beboere, pårørende og ansatte, og fare for å miste kompetanse. Vi tror det er bedre å bruke alle ressursene på å videreutvikle gode kommunale sykehjem.

Bjørn-Kristian Svendsrud: – Vi må snart evne å prioritere i denne kommunen

Lokalt har det også vært forskjeller i satsingen på klima og miljøtiltak. Under siste budsjettbehandling foreslo høyresiden å kutte midlene til satsing på Horten som sykkelkommune, samt å redusere tempoet i arbeidet med å bytte til mer miljøvennlige kommunale biler. Vi mener denne typen tiltak er viktig for å nå klimamålene. Tiltakene er også i tråd med statlige føringer, noe som gjør at vi får økonomisk støtte til prosjektene.

Kommunen har sikkerheten i fokus – Dette er de nye tiltakene for gående og syklende

Til slutt vil jeg nevne forskjeller i kulturpolitikken. Representanter for høyresiden har tidligere argumentert for å kutte den offentlige driften av Kulturhuset 37 og selge kinobygget. Vi tror at kutt i driften på 37 vil svekke tilbudet til både barn, ungdom og utviklingshemmede, og mener at vi gjennom å eie kinoen sikrer fremtidig kinodrift.

Får et serveringsområde på over 200 kvadratmeter: – Gjett om vi gleder oss

Det er ikke nødvendigvis slik at hver enkelt sak er av veldig stor betydning for alle. På kort sikt merker heller ikke innbyggerne veldig stor forskjell avhengig av hvem som styrer. Alle politikere i Horten er ansvarsfulle folk som vil det beste for kommunen. På lengre sikt betyr det imidlertid mer hvem som styrer. Høyre- og venstresiden vil styre kommunen på ulike måter.


Are Karlsen

Ordfører

Arbeiderpartiet

Artikkeltags