Are Karlsen: – Elever som har gått på skolen i to år, burde ha fortrinnsrett

Ordføreren er kritisk til dagens ordning med fritt skolevalg. Men det er lite kommunen kan gjøre for å hjelpe elever som har mistet plassen sin.