Det er med undring en konstaterer at WAGruppen ved Even Landsem har forandret vinnerkonseptet for Horten havnepark totalt.

Blir endringene akseptert, vil dette være et slag i ansiktet på de andre som også leverte sine konkurransebidrag. Slike snuoperasjoner signaliserer da at enhver kan komme med et hvilket som helst prosjekt, gå av med seieren og deretter finne på noe helt annet.

Horten trenger en byarkitekt - en fagperson som bør være lett tilgjengelig for såvel innbyggere som potensielle utbyggere. Gjennom møter med lokalbefolkningen ville arkitekten kunne få innspill om hva som fungerer bra. Og i kraft av sin faglige kompetanse vil han også kunne gi nødvendige motforestillinger.