Mens jernbanearbeidet mellom Nykirke og Skoppum går sin gang, og mer og mer legges under bakken som tunnel vokser den kommende Horten stasjon på Skoppum mer og mer på overflaten. Jernbanebroene samt gang- og sykkelbroa over RV19 og Tokerødveien er klare til å koples til jernbane- og skinnenettet. Men selve stasjonsområdet er mest som et anleggsområde med noe av stasjonsbygget reist og det meste fortsatt på planstadiet og på entreprenøren Sapinors prosjekteringsbord.

Langt fram

– Det er mye som skal gjøres her før alt er klappet og klart sommeren 2025, men vi er i rute med det store byggeprosjektet fra Nykirke til Barkåker som har en totalkostnad på 7,3 milliarder kroner, sier Bane NORs byggeleder for stasjonsområdet, Marianne Hvaal Larsen mens hun viser oss modell av stasjonen og det som faktisk er ferdig til nå.

– Selve plattformen på stasjonen starter rundt 25 meter fra broene over veien. Der har vi ferdig undergangen som forbinder de to sidene og har begynt på selve plattformene samt trappegangene og heisfundamentene opp til perrongene. Der oppe vil det være av og påstigning på togene under tak samt venterom i glass med sittemuligheter for de reisende, sier hun og legger til at det vil være billettsalg via automater eller en app i mobiltelefonen.

– Men det bygges rom i sokkeletasjen?

– Ja, der skal det være publikumstoaletter, tekniske rom for togframdrift og et større servicerom for bergvarmeanlegget vårt. Vi vil bore oss ned 200 meter under parkeringsplassen for å hente bergvarme som skal forsyne varmekablene slik at vi kan holde gangarealene på stasjonen trygg og fri for is og snø, sier hun.

Ikke bestemt

Det er fortsatt ikke bestemt hvem Bane NOR skal ha til å ha driftsansvaret for parkeringa på Horten stasjon eller om det skal være kioskdrift på stasjonsområdet.

– Det drøyer enda en stund til det blir noen avgjørelser om dette. Den nye Horten stasjon på Vestfoldbanen åpner ikke før sommeren om tre år, sier hun med et smil.

– Horten stasjon altså, ikke Skoppum som har vært på jernbanekartet helt siden 1881?

– Det er politikerne i kommunen som har bestemt at den nye jernbanestasjonen skal hete Horten stasjon. Det er ikke noe vi har lagt oss i, sier Bane NORs byggeleder.

Bygger for framtida

Bane NOR og arkitekten har derimot bestemt hvordan den kommende jernbanestasjonen skal være, og den italienske entreprenøren har hatt et ord med i laget på detaljnivå.

Det betyr i klartekst en vestre plattform og perrong med to toglinjer og en østre, mot Adalsborgen og Horten, med et spor. De to er henholdsvis 250 meter på den ene siden og 230 på den andre.