Gaute Grøtta Grav med Farmen-program fra Horten

Flere hortensere ser gleden av å kjøpe mat rett fra bonden. Det kan hele Norge se i Farmen en onsdag i november.