Horten-politikere vil presse regjeringen til å hente barn fra Moria-leiren

Mot tre blå stemmer vedtok kulturpolitikerne å støtte oppropet til Leger uten grenser; «Barna i flyktningleiren Moria må evakueres nå».