Kvenene er en folkegruppe og nasjonal minoritet de aller færreste har hørt om. Dette på grunn av en særdeles hard og vellykket fornorskingspolitikk. Nå skal Horten bli base for Norske Kvener Ytre Oslofjord. Deres mål er å legge til rette for møteplasser som kan gi folk verdighet og tilhørighet.

Blant dem som vil bidra til dette er Hortens varaordfører, Christina Brattli. Hun vil at alle skal være like mye verdt, og mener at for at nasjonale minoriteter skal få sine rettigheter oppfylt, må man ta ekstra grep. Hun skal delta på stiftelsesmøtet, og gleder hun seg til å ønske kvenene velkommen til byen.

– Jeg synes det er stas at Horten er valgt som base for møteplasser og aktivitet.

Initiativtaker og kven Unni Elisabeth Eriksen fra Horten er enig.

– Vi har allerede opplevd stor velvilje i lokalsamfunnet. Biblioteket har markert Kvenfolkets dag 16. mars ved to anledninger, og personlig føler jeg at mange støtter og respekterer meg. Jeg tror vi kan bli en kommune å se opp til når det gjelder å ta vare på nasjonale minoriteter.

– Det var gjennom prosjektet «Mine Kvenske Røtter» jeg kom i kontakt med andre kvener. Eriksen var nesten seksti da hun oppdaget sin kvenske bakgrunn. Prosjektet ble opprettet i 2019 og skal blant annet være et bidrag opp mot den Stortingsoppnevnte Sannhets- og forsoningskomiteen. De skal ha sin rapport ferdig nest høst.

– For meg personlig er det urettferdigheten jeg ønsker å gjøre noe med. Den kvenske fortellingen må skrives på nytt. Stadig flere over hele landet oppdager og anerkjenner sin kvenske tilhørighet, men ikke alle har et miljø rundt seg der de kan møte likesinnede. Vi trenger et møtested som kan nås fra mange kanter, og der er Horten perfekt.

Som lokalforening ønsker Norske Kvener Ytre Oslofjord å legge til rette for at skal kunne møtes, ha foredrag og ulike aktiviteter.

– Det er også viktig for oss å synliggjøre kvener i lokalsamfunnene. Vi ønsker å samarbeide bredt, og våre arrangementer vil være åpne for alle. Det kvenske navnet på foreningen er Ruijan Kväänit Ulko-Oslovuonon.

Stiftelsesmøtet er lagt til Knut i Storgata, men de kommende møtene vil bli på det nye Frivillighuset. Neste måned kommer professor Einar Niemi fra Universitetet i Tromsø. Han er den som kan absolutt mest om kvenenes historie. Måneden etter blir det foredrag med en forfatter, og i januar kommer et medlem av Sannhets- og forsonings komiteen.