Jeg har over lang tid snakket om hvor viktig det er med vekst i Horten. Jeg har blant annet blitt møtt med at Horten ikke trenger å bli flere. At vi er akkurat passe store og sånn bør det være. Og det kan godt være vi er mange nok, problemet er bare at vi blir ett år eldre for hvert år som går. For å si det i klarspråk, vi blir flere pensjonister og færre i yrkesaktiv alder.

Vi trenger våre pensjonister, på samme måte som vi trenger våre barn, men ikke minst så trenger vi også folk i yrkesaktiv alder. Det er nødvendig for at alle innbyggere også i fremtiden kan få gode kommunale tjenester. Vi ser det i år, med kommunedirektørens budsjettforslag hvor stort behov vi har for friske kroner i kassa.

Vi vet alle at eldrebølgen kommer, men sjelden snakker vi om hva det betyr i praksis. Anslag fra SSB sier at antall hortensere over 70 år vil øke fra cirka 4.000 i dag, til over 6.000 i 2040. Andelen hortensere som er pensjonister øker fra om lag 18 prosent i dag til 26 prosent i 2040. Det betyr også at forsørgerbyrden vil øke betydelig fremover, da det vil bli færre personer i yrkesaktiv alder per pensjonist. Enkelt forklart, det blir færre i arbeid som skal bidra til felles velferdstjenester for alle innbyggere, fremover.

Konsekvensen av eldrebølgen er at utgifter til helse- og omsorgstjenester for eldre, vil vokse sterkt i årene fremover. Kommunen har i tidligere rapporter at utgiftsbehovet innen pleie og omsorg er anslått å kunne øke med cirka 50 prosent frem mot 2040. Utfordringen, som ingen av oss kan lukke øynene for, er at vi må øke inntektene for å dekke utgiftsbehovet som vi vet kommer.

I år er året der vi i fellesskap må legge grobunn for en bærekraftig og god kommune også for fremtiden. For å få det til, må vi evne å tenke langsiktig, men handle her og nå.

Vi har alle én ting til felles, vi eier den samme utfordringen: inntektsbehov til kommunekassa. Vi må vi i fellesskap finne løsningene. Jeg har mine tanker og ideer, og ser jeg frem til å lytte til mine politiske kollegaer sine tanker og ideer.

Vi har alle et felles mål, og det er det beste for Horten kommune.