Biltema til Horten har vært et hett tema det siste året. Både politikere og innbyggere har engasjert seg, og sjeldent har kommentarfeltene skapt mer engasjement. Det er godt å se at viktige politiske beslutninger engasjerer så sterkt tross ulike synspunkter og ståsted.

Les også (+): Nå kan Biltema være på vei til Holmestrand: – Har gitt et konkret pristilbud på tomt

Ut fra den offentlige debatten kan vi med sikkerhet si at mange av Hortens innbyggere ønsker seg Biltema til Horten. Interessen er stor med tanke på alle de nye arbeidsplassene dette vil medføre. Kjedens vareutvalg frister også mange. Biltema har sagt at de vil etablere et varehus med ca. 35 arbeidsplasser. Dette er mer enn kjærkomment for kommunen vår.

Arbeiderpartiets gruppeleder var lynraskt ute i fjor og ønsket Biltema og nye arbeidsplasser velkommen til Horten og Granly, men trakk sin invitasjon dagen etter. Hvorfor gjorde Arbeiderpartiet det? Antagelig av en eneste grunn: Granlytomten ligger innenfor den såkalte markagrensen.

Markagrensen har vært viktig for hortenspolitikerne i mange tiår, og spesielt hellig er denne grensen for Arbeiderpartiet. Utad gir derimot Arbeiderpartiet uttrykk for at det av hensyn til bevaring av dyrket mark er umulig for dem å ta av jordbruksarealer til næringsetablering, og lar være å nevne markagrensen i særlig utstrekning. Det er realt å gjemme seg bak flere argumenter, men det blir for enkelt å la hensynet til jordvernet gå foran partiets standpunkt om markagrensen. Dette var nemlig ikke argumenter partiet brukte når Granly skole trengte plass til utvidelse og parkering.

Arbeiderpartiet sier at jordvern er viktig. Selv ikke når vi i Høyre - og Biltema selv - foreslår å ivareta og flytte matjorden til et annet sted, kan de gå med på å avgi jordet ved Granly til etablering av en svært ønsket handelsaktør. Jordvern er viktig for Høyre. Det har det alltid vært. Jordvern bidrar til å sikre norsk matproduksjon, forsyningssikkerhet og arbeidsplasser i primærnæringen. Men, jordvern og markagrensen er ikke det samme. Det er heller ikke motsetninger. Det er verktøy i utviklingen av samfunnet. Verktøy som må brukes klokt, og ikke til hinder for hverandre, innbyggerne eller kommunens utvikling. Det må være mulig å ha to tanker i hodet samtidig, og tenke både vern og utvikling for kommunen vår.

For et år siden uttalte Arbeiderpartiet til lokalavisen at «bruk av dyrket mark er absolutt siste alternativ». Det betyr at de åpner for bruk av Granlytomten, hvis det ikke finnes andre muligheter. Nå som vi vet at Biltema ikke vil etablere seg andre steder i Horten enn på Granly, er det på sin plass at Arbeiderpartiet står ved sin uttalelse og åpner for omregulering av Granlytomten.

Hva betyr det egentlig når Arbeiderpartiet står ved sitt nei til næringsetablering på Granly og Biltema? Et nei til næringsetablering. Et nei til 35 arbeidsplasser. Et nei til skatteinntekter. Et nei til lokal kjøpekraft. Et nei til utvikling. Arbeiderpartiet sier rett og slett nei.

I virkeligheten sier Arbeiderpartiet ikke bare nei til 35 arbeidsplasser og skatteinntekter. De sier også nei til en rekke leverandørbedrifter. De sier nei til arbeid og inntekter for byens rørleggere, elektrikere, glassmestere, renholdere, vaktbransjen, bonden som brøyter snø om vinteren og koster om våren, og til skoleungdommens første sommerjobb. Med disse ringvirkningene kan dette bety et NEI til langt flere – det kan i praksis dreie seg om flere hundre enkeltmennesker og deres familier.

I Høyre er vi klare på at jordvern er viktig. Vi er også klare på at markagrensen bør bevares, men samtidig ønsker vi utvikling. Arealet vi snakker om, er et inneklemt jorde karakterisert som lite produktivt, hvor det allerede har skjedd positiv utvikling på alle naboeiendommene.

For Høyre er Biltema viktig. Det gir arbeidsplasser, og skatteinntekter, og det styrker vår posisjon som handelssenter og et attraktivt sted å bo.

I Høyre er vi svært tydelige: Ved å satse på endring og utvikling, får vi vekst og unngår stillstand og stagnasjon. Det betyr: JA til Biltema på Granlytomten.