Kommunen forbereder nedbemanning i helsesektoren

Det må spares penger. Det betyr færre folk. Budsjettet er ikke vedtatt ennå, likevel er kommunen i full gang med forberedelsene.