Regningen fra kommunen er tøff for mange: – Hvorfor kan vi ikke betale månedlig?

For folk med trang økonomi, hadde kanskje månedlig betaling av kommunale avgifter vært å foretrekke – men det vil i så fall bety at kommunen må bruke mye mer ressurser enn i dag.