Horten kommune legger koronasyke inn på sykehjem: – Vi tror vi kan gi den beste helsepleien på et sted som er fasilitert for det

Kommunens planer for håndtering av koronapandemien, omfatter blant annet å legge inn koronasyke på sykehjemmene. Den første pasienten skal allerede være innlagt.