I denne graven ligger Fridtjof Nansens foretrukne mann - nå kan gravstedet få spesialservice

Fridtjof Nansen roste Anton Amundsens innsats under den første Fram-ekspedisjon. Borre historielag søker nå om at hans gravminne blir bevart.