Marius med «de stille» strengene

Når høsten synes som mørkest, kommer høytiden allehelgen som et lys i mørket.