Ved nyttår halverte regjeringen skattefradraget på BSU-ordningen. I et villedet boligmarked, preget av høye boligpriser og få tilgjengelige boliger, er det som å kaste bensin på bålet.

Horten sliter med lav befolkningsvekst og for få skatteinntekter. Derfor trenger vi flere unge i etableringsfasen som bosetter seg i kommunen. Nøkkelen til dette, er å bygge flere boliger. Arbeiderpartiet synes derimot ikke at boligkrisen i Horten er like enkel å løse.

I dag bor en av fem hortensere i leide boliger, og vi er på toppen av leiemarkedet i hele Vestfold. Det vitner om et boligmarked og en lokalpolitikk med lavt tilbud og dårlig forutsigbarhet. Venstresiden har vist liten politisk vilje til å snu trenden, og legger opp til at unge skyves ut av boligmarkedet.

Løsningen på problematikken er enkel; vi må regulere flere sentrumsområder til attraktive boliger for førstegangskjøpere. Samtidig er vi nødt til å forstå at de færreste har 15% egenkapital mens de studerer. At Horten er en universitetsby, gir oss en unik mulighet til å teste ut leie til eie-ordningen.

Vi vet at Horten kan bedre. Derfor må politikerne slutte å love programfestede tiltak med tomme ord. Dersom unge faktisk skal bosette seg her, må kommunen aktivt tilrettelegge for flere tomter og bygge mer.

Flere ildsjeler har lagt frem eiendomsprosjekter for at unge kan etablere seg i byen. Et eksempel er kvartal 29-prosjektet, som går ut på å rive Lace-tomten for å bygge leiligheter til unge. Resultatet i kommunestyret har likevel vært nei til samtlige lignende prosjekter. Slike prosjekter kan ikke bare være ønsketekning lenger. Kommunen må gjøre det til en realitet!

Hvordan Horten prioriterer arealplaner de neste fire årene, kommer til å være avgjørende for tilflytningen av unge. Dersom Horten kan bedre enn å punktere unges fremtid, må vi tenke nytt. Da må det bygges høyere, billigere og raskere. I tillegg må flere kunne kjøpe sin egen bolig. Vi kan kanskje ikke styre markedskreftene, men vi kan i hvert fall gjøre mer for å gi unge et sted å bo.