Det er bråstopp for Horten sier Stian Hauenschild. Tvert imot, Horten er i fin flyt fremover. Årsaken til bråstopp for Horten er fylkets nei til næringsarealer på Skoppum og på Ra. For Hauenschild betyr dette at foten er satt ned for all utvikling av handel og næring i Horten. Tvert imot, dette betyr en utvikling i riktig retning. En utvikling som tjener både vi som bor og lever i Horten i dag og de generasjoner barn og barne som vokser opp med håp om å leve gode liv i Horten.

Les Stian Hauenschilds innlegg her

Det å snakke med to tunger er sjelden en god ting. Man sier én ting. Men gjør noe helt annet. Høyre er et av de partiene som er veeeldig for vern av matjord og natur. Når vi snakker om de store og uforpliktende planene. Planer som inneholder en hel haug av flotte intensjoner. Når det skal tas stilling i enkeltsaker er de gode intensjonene forduftet og glemt. Realitetene overtar. I praksis betyr det at ivaretakelse og vern av matjord og natur teller lite. Opp mot næring og arbeidsplasser. Det har vi sett i en rekke konkrete saker i kommunestyret i Horten. Et samlet kommunestyret har vedtatt støtte til nasjonal jordvernstrategi for å redusere omdisponering av dyrket mark. Et samlet kommunestyret står bak målet om at vi skal ta vare på naturverdiene i kommunen.

Når enkeltsakene kommer på bordet. Som matjorda ved Granly, matjorda på Skoppum, dyrkbar mark og natur på Ra, matjorda og natur på Falkensten og enda flere saker. Da har de gode intensjonene ingen verdi. Da er det helt selvsagt at vi må ha Biltema på Granly eller Skoppum og nye næringsarealer på Ra. Får vi ikke det så stopper hele utviklingen av Horten. Da er det bråstopp. Etter Hauenschild sitt syn.

Ja, jeg er enig i at det er bråstopp. Men ikke for Horten. Men for Hauenschild og Høyre. Det er nettopp en utvikling hvor matjord og natur tas vare på som er riktig. Matjord og natur er grunnlaget for våre gode liv. Dette livsgrunnlaget er truet. Globale utfordringer som destabilisering og krig truer matsikkerheten. Utslipp av klimagasser ødelegger og bryter ned livsviktig natur og øko-systemer. Krigen i Ukraina viser at vi må ha beredskap omkring matproduksjon i Norge. Matjorda må tas vare på. FNs siste klimarapport var krystallklar på at ivaretakelse av natur og skog er en av de mest effektive klimatiltak som kan gjøres. Det er denne utviklingen Hauenschild og Høyre helt ignorerer når det kommer til enkeltsaker. To tanker i hodet samtidig betyr at finner en balanse mellom hva som er klokt å gjøre rett foran egen nesa og hva som er klokt å gjøre når blikket løftes fremover.

Selvsagt må vi utvikle Horten når det gjelder næring og arbeidsplasser. Men vi kan gjøre dette på en smart måte. Vi bor i en kommune med svært begrenset areal. Mye av arealet er verdifull matjord og rik natur. Når vi skal tenke nye næringer må vi tilrettelegge arealer for næringer som ikke krever masse plass og areal. Som har høy verdiskaping og mange arbeidsplasser per mål areal. Som spiller på lag med de sterke næringsklynger og kompetansemiljøene vi har i Horten. Vi må spille på våre styrker. Ikke late som vi er en kommune flust med areal. Biltema vil ikke utvikle Horten.

Det er ikke riktig at et samlet kommunestyre stod bak arealplanen som nå er på høring. Miljøpartiet De Grønne hadde en rekke endringsforslag som fikk støtte fra flere andre partier. Disse gikk nettopp på det som fylkespolitikerne nå har ment ikke er en utvikling i riktig retning. Det er enda bra at vi har politikere på fylkesnivået som har mot til å stå ved prioriteringer som tjener Horten. Også i Hauenschilds eget parti. Det er en styrke for lokaldemokratiet. Det er en utfordring for lokaldemokratiet at vi har politikere som snakker med to tunger.