Jeg har gjennomgått reguleringsplanen og utbyggingsplanen for Horten Havnepark som er første trinn i en massiv, sammenhengende byggekropp som sperrer byen fra sjøen. Man kan undres over hvor politikere og administrasjonen har vært når de kan vedta en reguleringsplan som tillater bygging av 29 meter høye bygningskropper (minst 10 normaletasjer) sammenhengende fra Strandpromenaden og helt ut i fjæresteinene.

Det er tre ganger så høyt som høyeste bygg på området i dag. Jeg kan ikke tro at kommunestyre eller administrasjon i Horten har tatt turen til Kaldnes brygge i Tønsberg, for da ville de sett noe lignende, et monstrum av en vegg med åtte-ti etasjer - fremmedgjørende bolighus som hverken tar hensyn til stedsegen utforming eller høyden på bygg i sin nærhet. Alternativt kan man ta seg en tur til Holmestrand og se hvordan byen er blitt sperret inne av høybygg der ingen andre enn beboerne i leilighetene mot sjøen har noen visuell kontakt med havn og sjø.

Ønsker våre politikere og reguleringsmyndigheter virkelig en slik utvikling i Horten? Horten Havnepark er nemlig bare første trinn i en fremtidig utvikling der havnen og strandsonen bygges ned av høyhus. Planene om et åtte etasjer hotelltårn ved fergeleiet er nettopp tatt opp igjen, og vi vet at Bane Nor har planer for jernbanetomten mot Linden Park og forbi. Den såkalte «Havneplanen» kan sees på hjemmesidene til kommunen.

Det er ikke snakk om lave bygg der heller. Presentasjonen fokuserer på lekearealer, strandpromenade, grønne arealer og tilgang til sjøen i en symbiotisk utvikling med hensikt det gode liv for Hortens innbyggere. At det er snakk om tett blokkbebyggelse av noen bomaskiner i seks etasjer som sperrer byen inne fra sjøen blir nevnt i en bisetning om «behovet for lønnsomhet i utbyggingen». Det er altså lønnsomheten for eiendomsbesitterne (kommunen og staten / BaneNor?) og utbyggerne som skal styre hva som blir det gode liv i Horten? Det kommunen eier er i hvert fall innbyggernes eiendom, det bør politikere ta seg ad notam - både før og etter neste kommunevalg.

Hvor blir det av hagebyen med den tette kontakten til sjøen? Går det ikke an å bygge boliger på skånsomt vis i eksisterende sentrum? Lave hus der det i dag er stygge lager- og forretningsbygg?

Jeg er overrasket over at det ikke er mer bråk om denne utbyggingen, at eiendomsbesittere og utbyggere får ture frem som de ønsker. Burde ikke dette være noe for HortenLove å ta tak i?

Eller er man så opptatt av at byggeprosesser også skaper arbeidsplasser og inntekter at det blir mindre viktig å sørge for et godt bomiljø?

På godt norsk heter det å kaste barnet ut med badevannet.